Заповед за провеждане на търг № 108 от 20.08.2018 г.

запоред 108