Годишна програма за разпореждане и управление с имотите общинска собственост за 2018 г.

Предложение за актуализиране на годишна програма за разпореждане и управление с имотите общинска собственост за 2018 г.