Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект №1805

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект   № 1805