Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект №1806

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект №1806