Оферти чрез прилагане принципа на пазарни консултации

Покана за представяне на оферти чрез прилагане  принципа на пазарни консултации

Образец оферта към покана за пазарна консултация