Предложение -граници на зони в курортна местност Трещеник

Предложение -граници на зони в курортна местност Трещеник