Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни данъци

Предложение изменение и допълнение на НОАМД на територията на община Якоруда и Докладна