Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2019 година.

Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2019 година

Проект за Бюджет 2019

Разчетни показатели за ДДД 2019