Годишен план за действие по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Якоруда за 2020г

Годишен план за социалните дейности 2020