Обява за набиране на ползватели и персонал за предоставяне на услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ на територията на община Якоруда

Обява за набиране на персонал на социалните услуги

Обява за набиране на ползватели на социалните услуги

Заявление от кандидати за асистенти

Заявление от кандидат-потребители