Заповед за забрана пашуването на селскостопански животни на територията на ТП „ДГС Якоруда“

Заповед за забрана пашуването на селскостопански животни