Заповед № 21 за провеждане на търг

Заповед № 21 от 26.02.2019 г. за провеждане на търг