Честита Баба Марта

   На 1 март празнуваме Баба Марта – един от най-почитаните български обичаи с хилядолетна традиция. На този ден хората, дърветата и животните се закичват за здраве и успех с мартеници, направени от пресукан бял и червен конец.Учениците от СУ,,Св.св. Кирил и Методий“, град Якоруда, закичиха с мартенички дърветата в училищния двор, собственоръчно направени в часовете по ,,Техника и технологий“. Най-хубавите от тях по инициатива на МКБППМН, бяха подарени на Дневния център за деца с увреждания град Якоруда.

изработване на мартенички (1)     marteni4ki 2

                                 marteni4ki (1)