Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията на община Якоруда за 2019 г.

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията на община Якоруда за 2019 г.