8 март – международен ден на жената

Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за признанието на икономическите, политическите и обществените постижения на жените.  По повод празника, учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ изработиха  подаръци  свързани с празника.

8 mi mart2  8 mi mart4

8mi mart 6  8 mi mart