,, Какво (не) знаем за пубертета’’

     През отчетения период МКБППМН към Община Якоруда, предостави на СУ,, Св. св. Кирил и Методий’’ презентация на тема ,, Какво (не) знаем за пубертета’’. Тя беше презентирана на учениците от 6-ти клас по време на часа на класния ръководител. Децата проявиха голям интерес, засегнати бяха актуални проблеми свързани с тяхната възраст.

pubertet5   Pubertet

pubertet2   pubertet3