Часът на Земята – да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата

     Часът на Земята традиционно акцентира върху връзката с природата, която прави живота ни възможен. По-данни на доклада „Жива планета“ тя ни осигурява услуги на стойност 125 трилиона долара годишно, които сме свикнали да приемаме за даденост. Сред тях са жизненоважният достъп до въздух, прясна вода, храна, енергия и лекарства, а не на последно място природата ни предоставя и среда за почивка и приятни разходки. МКБППМН към  община Якоруда, изработи и раздаде информационни бланки свързани с опазването на околната среда.

        Разлагане на боклукът