Отчет за изпълнение на „Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините- Разлог, Банско,Белица и Якоруда 2016-2020 г.

Отчет за изпълнение на Регионална програма за управление на отпадъците