Заповед № 49 за забрана на паленето на открит огън и и извършването на огневи работи на разстояние, по – малко от 100 м. от границите на горските територии

Заповед № 49 за забрана на паленето на огън