Заповед за забрана на пашуването в община Якоруда

Заповед за забрана на пашуването в община Якоруда