Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ от ДГ- община Якоруда

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод