Уведомление относно провеждане на консултации за назначаване на Секционии избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

Общинска администрация – гр. Якоруда уведомява, че във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., на основание чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП/ 11.04.2019г. на ЦИК ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 19.04.2019г. /петък/ от 15.00 часа в Общинска администрация-гр.Якоруда, зала на Общински съвет град Якоруда.

общинска администрация – община Якоруда