Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема“Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в Основно училище “ Неофит Рилски“ с. Бел Камен, община Якоруда

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод