Съобщение за провеждане на среща с г- н Илиан Георгиев Директор на Териториално поделение на НОИ гр. Благоевград

Съобщение за провеждане на среща с Директора на НОИ Благоевград