Допълнение към списъка на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на община Якоруда за 2019 г.

Допълнение към списъка на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на община Якоруда за 2019 г.