Заповед № РД13-180 за избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към Основно училище „Неофит Рилски“

ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМИТЕ УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО ОУ В С. БЕЛ КАМЕН