Заповед № 21 от 03.05.2019 г. за избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към ДГ- община Якоруда

Заповед за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към ДГ – община Якоруда