Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на община Якоруда

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на община Якоруда