Заповед №73 за провеждане на търг

Заповед № 73 от 14.05. 2019 г. за провеждане на търг