Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда

    През месец октомври 2018 година в община Якоруда стартира работа по проект „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда“. Проектът има за цел да се реконструират двата съществуващи водопровода на  село Бунцево – външния и част от вътрешния, както и напорния резервоар, като се запазят старите им трасета. Стойността на проекта е 318 828. 64 лева. Средствата, с които се финансира проектът са предоставени на община Якоруда от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – гр. София. Към момента строително – монтажните работи по проекта продължават.

 60634258_379164846027445_7963032871893991424_n   IMG_2811                  60277431_2271261833133166_2638541990689505280_n     IMG_2815