Изменения и допълнения на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Якоруда

Изменения и допълнения на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Якоруда