Рехабилитация на общински път BLG IV / 84025 с. Конарско – с. Бел Камен/

        Строително – ремонтните работи по изграждането на общински път BLG IV/ 84025 – с. Конарско – с. Бел Камен/ в община Якоруда към настоящия момент са вече към своя край. Стойността на проекта е 3 963 120 лева. Изпълнителят на обществената поръчка е „ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ“ ООД – гр. София с управител Димитър Златинов Хрусафов. Финансирането е по Постановление № 192/29.07.2016 г., Постановление № 209/18.08.2016 г., Постановление № 153/28.07.2017 г., Постановление № 260/24.11.2017 г., Постановление № 165/07.08.2018 г. и Постановление № 315/19.12.2018 г. на Министерски съвет. Изпълнението на проекта започна през месец юни 2017 година. С реализирането му ще се подобри връзката между двете села, както и тази с общинския център. Това от своя страна ще доведе до по – голяма мобилност на хората и по – добър начин на живот. През месец юни 2019 година предстои въвеждането на обекта в експлоатация с подписване на протокол Приложение № 16 за установяване на годността и ползване на строежа.

       IMG_2787                      IMG_2788

                                   IMG_2801