Заповед № 88 за забрана продажбата на спиртни напитки от магазините,заведенията за обществено хранене и други обществени места

Заповед № 88 за забрана продажбата на спиртни напитки от магазините,заведенията за обществено хранене и други обществени места