С първа копка започна благоустрояването на централния площад и градската градина в Якоруда

 

    Днес, 22.05.2019 година, започна ремонта на централния площад и градската градина в град Якоруда. Строителството е по проект „Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“ УПИ III и УПИ V, кв., 67 по плана на град Якоруда. Стойността на проекта е 867 388, 01 лева. Финансирането е осигурено по Постановления на Министерски съвет. Изпълнител на обществената поръчка е „Билдинг компани“ ЕООД – с. Дъбница, общ. Гърмен, с управител Бисер Узунов. В рамките на проекта ще бъдат реализирани строително – монтажни работи по централния площад и градската градина в град Якоруда. Те включват подмяна на съществуващата паважна настилка с нова, разрушаване на двата шадравана и изграждане на един голям фонтан, изграждане на нова осветителна инсталация, подмяна на всички водопроводни решетки и оттоци и реконструкция на съществуващите цветарници. Предвидени са повече зелени площи и засаждането на дървета и допълнителна храстова и почвопокривна растителност като част от визията на общината за  по – зелен и красив град.

DSC_8969                    DSC_8980