24 май- ден на славянската писменост и култура

     По повод 24 май – ден на славянската писменост  и култура, МКБППМН към община Якоруда, организира посещение на  учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда  в библиотеката  към  Народно Читалище „Светлина -1907“ гр. Якоруда.

6666 (1)        7777 (1)