Заповед № 92 за провеждане на търг

Заповед № 92 от 29.05.2019 г. за провеждане на търг