Покана за публично обсъждане на годишният отчет на бюджета за 2018 г.

Покана за публично обсъждане на годишният отчет на бюджета за 2018 г.