„Проект за СОЗ на речно водохващане, изградено за водоснабдяване на с. Бунцево“

Проект за СОЗ на речно водохващане, изградено за водоснабдяване на с. Бунцево