Съобщение относно публично обявяване по заявление на Директора на „ЮЗДП“ ДП Благоевград

Съобщение относно публично обявяване по заявление на Директора на „ЮЗДП“ ДП Благоевград