Войната срещу наркотиците

    МКБППМН към община Якоруда предостави материали на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда на тема „Не на наркотиците“. Целта на разяснението ни е учениците да разберат  по- добре света, в който живеем, и най- вече нашите приятели, съученици, роднини, които употребяват  наркотични вещества.

              narkotici (1)             narkotici2 (1)