МКБППМН- Якоруда организира за децата щастлива ваканция

    Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- община Якоруда организира за децата щастлива ваканция. Всички занимания се провеждат под ръководството  на обществени възпитатели към Местната комисия. Част  от юлската програма включва много преходи до красиви и интересни места.

                   gora (1)       gora2 (1)        gora4 (2)