Забавен уикенд

   Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- община Якоруда организира за децата щастлива ваканция. Всички занимания се провеждат под ръководството  на обществени възпитатели към Местната комисия.

kol (1)      kol3 (1)      kol4 (1)