Съобщение, относно публично обявявяне по заявление от община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Съобщение, относно публично обявявяне по заявление от община Якоруда