Забавно лято

        МКБППМН към община Якоруда организира посещение на учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда на Градски минерален плаж гр. Якоруда. Проведоха се различни състезания и дейности, нови инициативи и игри с цел придобиване на разнообразни умения и развитие на таланти.

            plaj1         plaj13

                                                        plaj19