Местни избори 2019 г.

Покана-оик 

Заповед № 146 от 29.08.2019 г.

Заповед № 146 от 21.08.2019г. за образуване на избирателни секции

Списък на кметства, в които ще се произведат избори за кметове на кметства

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

 

Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Якоруда

Избори