Регистър на разрешения за строеж -2019 год.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ