Община Якоруда ще ремонтира банята и ще развива туризма по проект

      На 13.09.2019 г, в гр. Ксанти се проведе първата среща по проект Минерални пътеки – Ваканция и природа в едно намигване. На срещата партньорите получиха своите копия от партньорското споразумение и набелязаха следващите етапи от изпълнението му. Парнтьори по проекта са: община Мики – Гърция, дестинация Кавала (Димофелия), община Якоруда, ЮЗУ „Неофит Рилски“, община Минерални Бани и сдружение Съвремие – Сандански. По проекта ще се ремонтират сградите на баните с минерална вода в Якоруда, Минерални бани, Мики и Терми. Ще се разработят туристически маршрути и популяризират дестинациите, за да се привлекат туристи и инвеститори в сферата на туризма и съпътстващите услуги. Проекта се финансита по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-a Greece-Bulgaria.

Община Якоруда ще ремонтира банята и ще развива туризма по проект