ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ: УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда.“

Информация за публикувана обява – 07.10.2019г.

Обява – 07.10.2019г.

Указания за подготовка на офертите – 07.10.2019г.

Техническа спецификация – 07.10.2019г.

Образци за попълване – 07.10.2019г.

Проект на договор – 07.10.2019г.

Информация за удължаване

Съобщение

Решение за прекратяване