Заповед № 173 за провеждане на търг

Заповед № 173 от 08.10.2019 г. за провеждане на търг