Заповед №172 за провеждане на търг

Заповед № 172 от 08.10.2019 г. за провеждане на търг